Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kannustin Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki
Y-tunnus: 0966004-8

2. Tietosuojasta vastaava henkilö

Nimi: Marlene Saracino
Yhteystiedot: toimitusjohtaja at kannustin.fi

3. Rekisterin nimi

Kannustin Oy asiakasrekisteri

4. Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Henkilö on rekisteröitynyt Kannustin Oy:n asiakkaaksi, ostanut Kannustin Oy:n tuotteita tai osallistunut Kannustin Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai kilpailuun.

Rekisterin käyttötarkoitus on Kannustin Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Kannustin Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin, kun siihen on lupa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Tiedot markkinointikiellosta
 • Digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaaminen, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite sekä evästeisiin liittyvät tiedot
 • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 • Verkkokäyttäytymistä Kannustin Oy:n sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt ja selatut internet-sivut
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kannustin Oy ei luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, ja nämä voivat sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Lainsäädännön vaatiessa
 • Palveluntarjoajalle palvelun teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten
 • Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

8. Tietojen säilyttäminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

9. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa, korjata ja päivittää itseänsä koskevat tiedot. Jos rekisteröity ei halua omia tietojaan Kannustin Oy:n asiakasrekisteriin, hän voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus siirtää itseänsä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada omat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Yllä mainitut pyynnöt voi osoittaa Kannustin Oy:n tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.