Sosiaalitieteiden etäkurssit

TARJOAMME TÄYSIN UUDISTETUN SOSIAALITIETEIDEN VALMENNUSKURSSIN
- KANNUSTAVANA PIENRYHMÄOPETUKSENA TAATTUUN KANNUSTIN-LAATUUN

Sosiaalitieteiden valmennuskurssimme tähtää Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden oppiaineeseen.

Sosiaalitieteiden hakusysteemiä on uudistettu keväälle 2020. Haku perustuu näyttökurssiin ja -kokeeseen. Kannustimen valmennuskurssin kahdella ensimmäisellä kerralla prepataan kurssilaisia itsenäisten ennakkotehtävien suorittamisessa. Tämän jälkeen opetuksessa keskitytään sosiaalitieteiden perussisältöjen luennoimiseen, aineistoharjoituksiin sekä monipuolisten harjoitusten tekemiseen. Kurssilla otetaan haltuun Yhteiskunta tänään -kurssin keskeiset sisällöt opettajan johdolla. Lisäksi harjoitellaan tulevaa näyttökurssia varten. Opetus tapahtuu pienryhmässä joko lähikurssilla tai etäkurssilla.

MITÄ SOSIAALITIETEISSÄ OPISKELLAAN?

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tutkii eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja sitä, miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää. Sosiaalitieteiden opintojen myötä perehdytään erilaisiin tutkimusperinteisiin ja niiden näkökulmiin tarkastella arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Sosiaalitieteiden opinto-ohjelmassa erikoistutaan johonkin seuraavista opintosuunnista:

 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö
 • Sosiologia
 • Yhteiskuntapolitiikka
 • Kriminologia (maisteriohjelmassa)
 • Väestötiede (maisteriohjelmassa)
 • Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuus (maisteriohjelmassa)

Lisää sosiaalitieteiden opinnoista voit lukea yliopiston sivuilta ja hakemisesta opintopolusta.

Etäkurssit alkavat helmikuun lopussa ja kestävät kunkin hakukohteen valintakokeeseen asti. Voit tiedustella vapaita kurssipaikkoja toimisto@kannustin.fi myös maalis- ja huhtikuussa. Tarkat päivämäärät suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa.

Kurssien hinnat

 • Valmennuskurssi ilman simulaatiopääsykoetta: 598 euroa
 • Esseekirjoittamisen ennakkokurssi: 192 euroa (172 euroa kun koe ostetaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin aikana tiettyyn päivämäärään mennessä)
 • Pelkkä simulaatiokoe: 98 euroa (74 euroa kun koe ostetaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin aikana tiettyyn päivämäärään mennessä)

Pakettihinnat

 • Valmennuskurssi +  simulaatiopääsykoe: 672 euroa
 • Esseekirjoituksen ennakkokurssi + valmennuskurssi: 770 euroa
 • Koko paketti (esseekirjoituksen ennakkokurssi + valmennuskurssi + simulaatiopääsykoe) tarjoushintaan: 844 euroa

Etäkurssi sisältää

 • Viikoittaiset videopuhelut (10kpl) opettajan kanssa, joissa käydään läpi kirjan sisältöä, esseetekniikkaa ja kurssilaisen edistymistä. Lisäksi mahdollinen simulaatiopääsykoe.
 • Alku- ja lopputapaamisen, jotka voidaan järjestää kasvokkain Helsingissä tai Skypen välityksellä kurssilaisen toiveista riippuen.
 • Laajoja harjoitustehtäviä, joista opettaja antaa kattavaa henkilökohtaista palautetta
 • Materiaalia pääsykoemateriaalin opiskeluun, harjoituksia ja tehtäviä
 • Ohjeita vastaus- ja opiskelutekniikasta sekä henkilökohtaista palautetta kurssilaisen kehittymisestä
 • Valmennusta stressinhallintaan ja paineensietokykyyn
 • Henkilökohtaiset palautekeskustelut
 • Kannustavan opiskeluympäristön!