Sosiaalitieteet

Sosiaalitieteiden valmennuskurssimme tähtää Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden oppiaineeseen. Pääsykoe koostuu kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta ja kestää viisi tuntia. Kevään 2019 pääsykoe järjestetään 3.5. klo 10-15.

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tutkii eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja sitä, miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää. Sosiaalitieteiden opintojen myötä perehdytään erilaisiin tutkimusperinteisiin ja niiden näkökulmiin tarkastella arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Sosiaalitieteiden opinto-ohjelmassa erikoistutaan johonkin seuraavista opintosuunnista:

 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö
 • Sosiologia
 • Yhteiskuntapolitiikka
 • Kriminologia (maisteriohjelmassa)
 • Väestötiede (maisteriohjelmassa)
 • Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuus (maisteriohjelmassa)

Lisää sosiaalitieteiden opinnoista voit lukea yliopiston sivuilta ja hakemisesta opintopolusta.

Kurssien aikataulu

Vaikka kurssi olisikin jo alkanut, voit ilmoittautua mukaan, jos kurssilla on tilaa! Ota yhteyttä toimisto[a]kannustin.fi saadaksesi lisätietoja.

Sosiaalitieteet 1: tiistaisin ja torstaisin klo 09.30-12.00 TÄYNNÄ!
Kurssin päivämäärät: 12.3., 14.3., 19.3., 21.3., 26.3., 28.3., 4.4., 5.4., 9.4., 11.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4., 30.4.

Sosiaalitieteet 2: tiistaisin ja torstaisin klo 12.30-15.00 TÄYNNÄ!
Kurssin päivämäärät: 12.3., 14.3., 19.3., 21.3., 26.3., 28.3., 4.4., 5.4., 9.4., 11.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4., 30.4.

Sosiaalitieteet 3: tiistaisin ja torstaisin klo 15.30-18.00
Kurssin päivämäärät: 12.3., 14.3., 19.3., 21.3., 26.3., 28.3., 4.4., 5.4., 9.4., 11.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4., 30.4.

Menevätkö päivät päällekkäin yo-kirjoitusten kanssa? Ota yhteyttä Kannustimen toimistoon (toimisto[at]kannustin.fi). Korvaavat opetuskerrat sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

Sosiaalitieteet ETÄKURSSI
Etäkurssit alkavat helmikuun lopussa ja kestävät huhtikuun loppuun, tarkat päivämäärät suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa.

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Kurssien hinnat

 • Valmennuskurssi ilman simulaatiopääsykoetta: 598 euroa
 • Esseekirjoittamisen ennakkokurssi: 192 euroa (172 euroa kun koe ostetaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin aikana tiettyyn päivämäärään mennessä)
 • Pelkkä simulaatiokoe: 98 euroa (74 euroa kun koe ostetaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin aikana tiettyyn päivämäärään mennessä)

Pakettihinnat

 • Valmennuskurssi +  simulaatiopääsykoe: 672 euroa
 • Esseekirjoituksen ennakkokurssi + valmennuskurssi: 770 euroa
 • Koko paketti (esseekirjoituksen ennakkokurssi + valmennuskurssi + simulaatiopääsykoe) tarjoushintaan: 844 euroa

Mitä valmennuskurssi sisältää

 • 15 opetuskertaa eli yhteensä 45 opetustuntia (lisäksi mahdollinen simulaatiopääsykoe)
 • 1-2 välikoetta
 • Pääsykoetta simuloivia laajoja harjoitustehtäviä, joista opettaja antaa kattavaa henkilökohtaista palautetta
 • Materiaalia pääsykoemateriaalin opiskeluun, harjoituksia ja tehtäviä
 • Ohjeita vastaus- ja opiskelutekniikasta sekä henkilökohtaista palautetta kurssilaisen kehittymisestä
 • Valmennusta stressinhallintaan ja paineensietokykyyn
 • Henkilökohtaiset palautekeskustelut
 • Kannustavan opiskeluympäristön!