Simulaatiopääsykoe

Simulaatiopääsykoe vastaa nimensä mukaisesti mahdollisimman hyvin varsinaista pääsykoetta. Simulaatiopääsykokeessa oppilas saa realistisen kuvan osaamistasostaan suhteessa pääsykokeen vaatimustasoon ja hahmottaa pääsykokeessa käytettävissä olevan ajan suhteessa työmäärään.

Vuoden 2021 simulaatiokokeiden ajankohdat:

Yhteiskunnallinen muutos

 • Sunnuntai 16.5. klo 10-14
 • Palautesessio 19.5. klo 11:00 (Yhmu 1) tai 16:00 (Yhmu 2)
 • Pelkän simulaatiokokeen ostaneet voivat osallistua kumpaan tahansa palautesessioon oman toiveensa mukaisesti.

Politiikka ja viestintä

 • Lauantai 22.5. klo 10-14
 • Palautesessio 24.5. klo 8:30 (Polvi 1) tai 16:00 (Polvi 2)
 • Pelkän simulaatiokokeen ostaneet voivat osallistua kumpaan tahansa palautesessioon oman toiveensa mukaisesti.

Filosofia

 • Lauantai 22.5. klo 12-15
 • Palautesessio 26.5. klo 17:00

Simulaatiokoefaktat:

 • Hinta: 98 euroa erikseen ostettuna, kurssilaisille 74 euroa (jos simulaatiokoe ostetaan kurssin ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin aikana 10.5. mennessä)
 • Hinta sisältää: kysymykset, aineiston, vastausalustan, kokeiden korjauksen, mallivastaukset ja palautesession
 • Simulaatiopääsykokeet järjestetään keväällä 2021 täysin etänä Google Classroomin (koe) ja Zoomin (palautesessio) kautta. Etätoteutuksella pyritään huolehtimaan osallistujien turvallisuudesta sekä välttämään valintakokeita edeltäviä koronavirusaltistumisia.
 • Kevään 2021 valintakokeet toteutetaan sähköisesti, joten myös simulaatiokoe tehdään sähköisessä muodossa. Täten saat mahdollisimman paljon oikeaa valintakoetta vastaavan koeharjoituksen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu simulaatiopääsykokeeseen täyttäessäsi valmennuskurssin ilmoittautumislomakkeen. Halutko pelkän simulaatiokokeen? Ilmoittaudu lähettämällä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen toimisto[at]kannustin.fi:

 • sähköpostin otsikkokenttään  simulaatiokoe ja mikä aine (esim. simulaatiokoe Politiikka ja viestintä)
 • viestiin:
  - oma nimesi
  - kotiosoitteesi (kokonaisuudessaan)
  - puhelinnumerosi
  - sähköpostiosoitteesi
  - oletko ilmoittautunut valmennuskurssille jo aikaisemmin, mutta haluaisit lisätä kurssiisi simulaatiokokeen
  oletko oikeutettu erityisjärjestelyihin (mikäli olet oikeutettu erityisjärjestelyihin pääsykokeessa, niin pystymme varmistamaan mahdollisimman oikeanlaisen koetilanteen myös simulaatiokokeessa)