Simulaatiopääsykoe

Simulaatiopääsykoe vastaa nimensä mukaisesti mahdollisimman hyvin varsinaista pääsykoetta. Simulaatiopääsykokeessa oppilas saa realistisen kuvan osaamisestaan suhteessa pääsykokeen vaatimustasoon, ja hahmottaa pääsykokeessa käytettävissä olevan ajan suhteessa työmäärään. Koe toteutetaan valvottuna ja suunnitellaan huolellisesti niin, että se on toteutustavaltaan mahdollisimman lähellä oikeaa valintakoetta. Saat kokeesta aina tarkan pisteytyksen sekä henkilökohtaista palautetta opettajalta.

Simulaatiokoefaktat:

 • Hinta: 98 euroa erikseen ostettuna, kurssilaisille 74 euroa (jos simulaatiokoe ostetaan kurssin ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin aikana 10.5. mennessä)
 • Hinta sisältää: kysymykset, aineiston, vastausalustan, kokeiden korjauksen, mallivastaukset ja palautesession
 • Simulaatiopääsykokeet järjestetään keväällä 2022 täysin etänä Google Classroomin (koe) ja Zoomin (palautesessio) kautta. Etätoteutuksella pyritään huolehtimaan osallistujien turvallisuudesta sekä välttämään valintakokeita edeltäviä koronavirusaltistumisia.
 • Kevään 2022 valintakokeet toteutetaan sähköisesti, joten myös simulaatiokoe tehdään sähköisessä muodossa. Täten saat mahdollisimman paljon oikeaa valintakoetta vastaavan koeharjoituksen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu simulaatiopääsykokeeseen täyttäessäsi valmennuskurssin ilmoittautumislomakkeen. Halutko pelkän simulaatiokokeen? Ilmoittaudu lähettämällä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen toimisto[at]kannustin.fi:

 • sähköpostin otsikkokenttään  simulaatiokoe ja mikä aine (esim. simulaatiokoe Politiikka ja viestintä)
 • viestiin:
  - oma nimesi
  - kotiosoitteesi (kokonaisuudessaan)
  - puhelinnumerosi
  - sähköpostiosoitteesi
  - oletko ilmoittautunut valmennuskurssille jo aikaisemmin, mutta haluaisit lisätä kurssiisi simulaatiokokeen
  oletko oikeutettu erityisjärjestelyihin (mikäli olet oikeutettu erityisjärjestelyihin pääsykokeessa, niin pystymme varmistamaan mahdollisimman oikeanlaisen koetilanteen myös simulaatiokokeessa)